Chế tạo máy bàn xoay đa năng cơ khí

Chế tạo máy bàn xoay đa năng cơ khí


Quy trình chế tạo máy: bàn xoay đa năng dùng để hàn 360 độ, xoay chụp sản phẩm, quay sản phẩm hay sử dụng nhiều chức năng khác trong lĩnh vực gia công cơ khí, chế tạo máy.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét