Máy Bán Sách Tự Động Đầu Tiên Tại Việt Nam

Máy Bán Sách Tự Động Đầu Tiên Tại Việt Nam

Máy bán sách tự động đầu tiên tại Việt Nam

Mỗi loại sách sẽ có một mã số riêng, người mua chỉ cần cho tiền và bấm mã, loại sách phù hợp sẽ tự động rớt vào hộc để sách.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét