CHẾ TẠO MÁY TỰ ĐỘNG HÓA
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiến thứcHiển thị tất cả
Phát minh máy ấp trứng từ học sinh với tỉ lệ nở lên tới 100%
Tải trọng và ứng suất tác dụng lên máy và chi tiết máy
Độ bền mỏi của chi tiết máy - Hiện tượng phá hỏng do mỏi
Những nhân tố ảnh hưởng đến sức bền mỏi của chi tiết máy
Một số điểm cần chú ý khi tính toán thiết kế chi tiết máy
Các vấn đề chung về máy, bộ phận máy và chi tiết máy Phần 2
Các vấn đề chung về máy, bộ phận máy và chi tiết máy Phần 1